Get Adobe Flash player
Please wait while JT SlideShow is loading images...
เสนาธิการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ/เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ร่วมกับศูนย์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดกองทัพเรือ สมาคมภริยาทหารเรือ และบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ และบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว และให้บริการทางการแพทย์ แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ วัดบ้านปงของ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าว จัดกิจกรรม “วันเด็กไม่ได้มีวันเดียว” โดยมอบเสื้อผ้า หมวกไหมพรม เครื่องกีฬา ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ ม.ค.๕๖ผู้บัญชาการทหารเรือ สมาคมภริยาทหารเรือและคณะตรวจเยี่ยมกำลังพล นรข.เขตเชียงรายผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบ ผ้าห่มกันหนาวจาก ผู้แทนบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด และปล่อยขบวนรถลำเลียงผ้าห่มกันหนาว เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ กองทัพเรือร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ นำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.อยุธยา เมื่อ ๑๒ ต.ค.55เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องผลักดันน้ำกิจกรรมขุดลอกคลองระบายน้ำตั้งแต่แยก รพ.ศิริราช-คลองบางกอกใหญ่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง